Får bygga en hiss nära ringmuren

En fastighetsägare i Visby innerstad får bygga en hiss nära ringmuren, men länsstyrelsen säger nej till att också bygga till ett trapphus på fastigheten.

Länsstyrelsen säger nej för att det nya trapphuset på 3,5 våningar skulle förvanska intrycket av världsarvet ringmuren på platsen. Just där är muren låg och marken innanför har höjts med fyllnadsmassor, och där krävs särskild omtanke om ringmuren enligt länsstyrelsen.

De har tidigare gett tillstånd för en mindre tillbyggnad på fastigheten och även en barpavilong. Villkoret då var att avståndet till ringmuren skulle vara minst 1,5 meter, men vid inspektion i december 2006 konstaterade länsstyrelsen att området mellan baren och muren var helt igenbyggt utan tillstånd.

Länsstyrelsen ger tillstånd för att schakta för en hiss om fastighetsägaren bekostar en arkeologisk utgrävning för 105 000 kronor. Den behövs för att ta reda på om det finns okända fornlämningar i marken på platsen som tidigare låg i Visbys medeltida hamn.