Får dispens för att bygga ett garage

En sommargotlänning får dispens från strandskyddet för att bygga ett garage på sin fastighet i Lummelunda.

Garaget ska bli åtta meter brett och åtta meter långt och användas för traktor och jordbruksredskap som tidigare förvarats på minkfarmens område. Och eftersom det handlar om jordbruksändamål anser länsstyrelsen att dispens kan beviljas.

Om garaget byggs nära staket och övriga hus anser länsstyrelsen inte att det påverkar djur- och växtliv, eller allmänhetens möjlighet att utnyttja området, särskilt som de flesta som promenerar i området går närmare stranden.

Naturvårdsverket kan överklaga länsstyrelsen beslut om dispens från strandskyddet.