Bygger ut vatten och avlopp i Rute

Vid kommunens utbyggnad av vatten- och avloppsnätet i Valleviken i Rute ska en arkeologisk undersökning genomföras.

Enligt länsstyrelsen finns bland annat gamla industribyggnader och en banvall. Undersökningen beräknas kosta ungefär 5 000 kronor och den ska betalas av kommunen.

För att öka konkurrensen på området arkeologiska undersökningar har länsstyrelsen beslutat att det inte är länsmuseet som ska sköta undersökningen utan ett privat företag.