Länsstyrelsen är med och betalar

När milstenen vid Flenvike i Kappelshamn tillfälligt ska flyttas i framtiden så kommer länsstyrelsen vara med och betala för det, om kostnaderna är skäliga.

Milstenen står fyra mil från Visby vid väg 149 mot Kappelshamn. Och den kommer att behöva flyttas när vatten- och avloppsledningar i marken under milstenen ska repareras.

För att få flytta på stenen krävs dessutom ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen.