EU beslutar om sjöfartsstödet

Sverige får inte göra några ändringar i sjöfartsstödet förrän det godkänts av EU. Det framgår av ett brev från EU som skickats till regeringskansliet.

Såväl den nya som den gamla regeringen har ju skrivit till EU om ändringar i reglerna för statligt sjöfartsstöd.

EU behöver två månader på sig för att kunna granska ärendet och ber nu regeringen förklara varför det inte utgår nåt sjöfartsstöd till offentligt upphandlad färjetrafik i Sverige.

EU vill att svenska regeringen närmare förklarar varför regeringen vill begränsa sjöfartsstödet. Om det finns några särskilda skäl som EU ska ta hänsyn till när ärendet behandlas.

EU påminner också regeringen om att den inte får fatta några beslut i äredent förrän det godkännts av EU.