"Positivt att regeringen ändrat sig".

Den gotländske riksdagsledamoten Christer Engelhardt (s) tycker det är glädjande att infrastrukturminister Åsa Torstensson har tagit intryck av kritiken och att regeringen ändrat sig om sjöfartsstödet.

- Tydligen har Åsa Torstensson tänkt om eller övertygats om att det inte var så svårt att ändra reglerna, skriver han i ett pressmeddelande och hoppas att upphandlingen av Gotlandstrafiken nu kan genomföras på ett konstruktivt sätt och att resultatet blir att Gotland får en fortsatt väl fungerande och långsiktig färjetrafik.