Bra för Gotland tycker Nypelius

Det här är bra för Gotland och bra för den svenska rederinäringen. Så kommenterar kommunstyrelsens centerpartistiska ordförande Eva Nypelius (c) torsdagens besked om rederistöd.

Det absolut viktigaste för Gotlands utveckling är att vi har en väl fungerande färjetrafik, med snabbgående fartyg som har sådan standard att de klarar väderförhållandena och har tillräcklig kapacitet att klara ett ökat resande och ökad mängd gods, skriver hon i ett pressmeddelande.

Eva Nypelius hoppas nu att Rederi AB Gotland och andra svenska rederier möter förväntningarna och lägger ett både prisvärt och konkurrenskraftigt anbud på gotlandstrafiken.