Gotlands vatten är ännu inte rent

Det finns fortfarande rester av bekämpningsmedel i det gotländska grund- och ytvattnet. Det visar den provtagning som miljö- och hälsoskyddskontoret gjort för 20:e året.

Det anmärkningsvärda är att det på samtliga tio kontrollvatten fortfarande finns rester av bekämpningsmedel, men halterna minskar något.

Mest påverkad är Närsån, följd av grundvattenbrunnar i Hablingbo och Dalhem.

Minst mängder bekämpningsmedel fanns i Paviken och grundvattnet i Lärbro.

Det är fortfarande bekämpningsmedlet Bentazon som är vanligast förekommande i det gotländska yt- och grundvattnet.