Rolf, 62, fick ett nytt jobb i Hemse

De första så kallade nystartjobben har nu påbörjats på Gotland. Nystartjobb är ett sätt att locka arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa genom att de slipper arbetsgivaravgiften under en period.

Det har nu gått drygt två veckor sedan nystartjobben infördes av den nya regeringen.

Tanken är att stimulera arbetsgivarna att anställa långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna genom att de slipper betala arbetsgivaravgift minst lika lång tid som den anställde varit utan arbete eller varit sjukskriven.

För arbetssökande som är över 55 år fördubblas dessutom den avgiftsfria perioden för arbetsgivaren. Det innebär att när Gotlands Gummifabrik anställer 62-årige Rolf Berglund så slipper de arbetsgivaravgift under nästan två och ett halvt år.