Gotlands konkurrenskraft skall stärkas

För att stärka konkurrenskraften i Småland och på Öland och Gotland har regeringen beslutat att överlämna ett förslag till EU. Ett så kallat regionalt strukturfondsprogram.

Målsättningen är alltså att stärka konkurrenskraften och uppnå en hållbar tillväxt. Den europeiska regionala utvecklingsfondens medfinansiering till programmet uppgår till cirka 600 miljoner kronor.

Att stärka konkurrenskraften handlar bland annat om att skapa möjligheter att ta tillvara och utveckla de egna och den regionala miljöns unika förutsättningar.