Silja Tallink vill inte kommentera

Ledningen för det estniska rederiet Silja Tallink vill ännu inte kommentera den svenska regeringens beslut igår att det ska vara lika villkor i budgivningen om Gotlandstrafiken.

Som vi berättade på torsdagen, så fattade regeringen beslut att rederistöd ska gälla även för SVENSKA rederier i Gotlandstrafiken. Tidigare har ju regeringen velat att Gotlandstrafiken ska undantas.

Chefen för Silja Tallink, Keijo Mehtonen, uppger att han ännu inte vill kommentera det nya beslutet, inte heller om rederiet Silja Tallink ska lägga bud på Gotlandstrafiken.