Vatten viktigaste frågan

Vattnet är den viktigaste miljöfrågan på Gotland. Det säger Miljö- och hälosskyddsnämndens nya ordförande, folkpartisten Mats-Ola Rödén, sedan den nya nämnden har hållit sitt första sammanträde. Enligt provtagningar från i fjol är tio procent av Gotlands vattenbrunnar förorenade.