Oklart hur stora skador det blev i skogen

Det finns ännu ingen detaljerad bild av hur mycket skog på Gotland som blåst ner under den senaste stormen.

Enligt en första preliminär bedömning kan det handla om uppemot 25 000 kubikmeter, men verkligheten kan se helt annorlunda ut.

Det finns heller ingen uppskattning av hur mycket pengar stormen kan ha kostat de gotländska skogsägarna.

Urban Svensson som arbetar med skogsfrågor på länsstyrelsen säger att den fuktiga marken blir lös och då får rötterna inte fäste, utan faller lätt omkull.

På hällmarker har skogen som regel klarat sig betydligt bättre, eftersom träden har bättre rötter.