Radonhalterna ska undersökas grundligare

Kommunen har uppdragit åt en konsult att göra en kartläggning av hur de höga radonhalterna på Gotland ser ut.

Det var förra året som Sveriges geologiska undersökning upptäckte betydligt högre halter av radon än vad man tidigare känt till.

Den nya kartläggning som ska göras kan leda till att det blir strängare krav för nybyggen i vissa områden säger Miljö- och hälsoskyddskontorets chef Jan von Wachenfelt.