Fler frågor till rikstrafiken från okänt rederi

Den här veckan har Rikstrafiken fått ytterligare 22 frågor från ett rederi.

Senast den 25 januari ska alla anbud vara inne så nu är sista chansen för rederierna att få svar på eventuella frågor.

Många av frågorna är så avancerade att det är svår att redogöra för dom. Men man hittar exempelvis en fråga om fordonshöjden -  många lastbilar har i dag en höjd på fyra och en halv meter och de lastbilarna skall gå in med en marginal på 30 centimeter, säger rikstrafiken. Så kan man inte det så uppfyller inte fartygen kraven i förfrågningsunderlaget. Det här är förmodligen en kärnfråga. Många äldre fartyg har inte den lasthöjden. Så har till exempel inte Gotlandsbolagets fartyg Tjelvar den lasthöjden och det är tveksamt om rederiet Tallink har något sådant fartyg, säger man i rederibranchen.

En annan fråga är om den nya operatören är tvingad att bedriva trafik på julafton, juldagen och nyårsafton. På det svarar rikstrafiken att det inte behövs.

En fråga handlar om det är operatören eller rikstrafiken som skall betala stuverikostnaderna vid extra turer. Där svarar rikstrafiken att om extraturerna kommer till på operatörens initsiativ så skall operatören betala.

Skall då svensk bostadskungörelse gälla ombord på fartygen? Ja om de är svenskflaggade gäller den, men om fartygen är utlandsflaggade omfattas inte fartygen av bostadskungörelsen. Och det har alltså betydelse för hur besättningens utrymmen kan se ut.

Vilket rederi som ställt frågorna är hemligt men frågorna finns på internet på rikstrafiken.se.