Fardhem vill ha en naturskola

Skolrådet i Fardhem vill att Gotlands kommun startar en naturskola i Fardhem skola.

Skolrådet vill sätta fokus på naturen nu under Linnéåret och vill därför ha pengar till en lärartjänst för att starta en naturskola.

Fardhem skola skulle vara en bra utgångspunkt eftersom skolan bland annat har nära till en bra utomhusmiljö med gångavstånd till änge, löv- och barrskog, vattensamling, fornlämningar och grillplatser.

Fardhem skolråd vill nu att barn- och utbildningsnämnden bidrar med pengar till en lärartjänst i naturskolan.