EU tvingade fram lika konkurrens

Det var EU-kommissionen som tvingade fram att regeringen införde lika konkurrens i Gotlandstrafiken, hävdar Sveriges redarförening.

Redarföreningen hänvisar till två brev som skickades under hösten 2006 mellan näringsdepartementet och EU-kommissionen.

I november skrev näringsdepartementet till EU-kommissionen och ville ha förändringar i sjöfartsstödet, ett statsstöd som måste godkännas av EU. I brevet skrev näringsdepartementet att sjöfartstöd inte skall lämnas till offentligt upphandlad trafik.

EU-kommissionen i sin tur svarade i december att de hade noterat att stödet inte skulle utgå och undrade vad begränsningen berodde på. I brevet frågade kommissionen sedan varför ett rederi som utför uppdrag åt staten inte kan få rederistöd.