Ont om plats att parkera vid lasarettet

Det behövs fler parkeringsplatser för dem som jobbar på Visby lasarett och fyratimmarsparkeringen mellan lasarettet och havet borde bli personalparkering för de anställda på medicinkliniken anser flera anställda på medicinkliniken i ett så kallat medborgarförslag till Gotlands kommun.

”Som personal har vi inte möjlighet att flytta bilen efter fyra timmar och böter delas då ut”, står det att läsa i skrivelsen.

Personalen påpekar också att den fria parkeringen för både personal och besökare på andra sidan lasarettet, vid S:t Göransgatan, är för liten och nästan alltid full och under sommaren fylls också parkeringsplatserna av turister.

Eftersom parkeringsplatserna vid Göransgården snart försvinner då det byggs om till hotell, behövs fler parkeringsplatser för lasarettets del, anser personalen i medborgarförslaget.