Nästan 25 miljoner kronor till Gotland

Regeringen har beslutat om fördelningen av pengar till regional utveckling. För Gotlands del har regeringen bestämt att kommunen får drygt 23,3 miljoner kronor och länsstyrelsen cirka 1,2 miljoner kronor.

Lena Thalin, regional utvecklingsdirektör vid Gotland kommun, konstaterar att kommunen fått något mer pengar för utvecklingsinsatserna i år än förra året vilket är glädjande.

Pengarna används bland annat till landsbygdsbidrag, stöd till kommersiell service, regional projektverksamhet, medfinansiering av strukturfondsprogram och för uppföljning och utvärdering.