Styrgrupp ska få sjukvården i balans

En särskild styrgrupp för att klara ekonomin inom den gotländska sjukvården har tillsatts av den nya hälso- och sjukvårdsnämnden. För att klara de uppdrag man har hade nämnden begärt nära en miljard kronor, men fick istället 37 miljoner kronor mindre.

Den styrgrupp som nu utsetts har som främsta mål att se till att det blir nollresultat i år.

Samtidigt har en konsultfirma som sett över sjukvården på Gotland fört fram förslaget att man ska lägga ner någon vårdcentral för att spara pengar, men centerpartisten P-O Jacobsson som är ordförande för nämnden motsätter sig det.
- Vi tycker att den kommunala servicen ska finnas nära människorna, för det är den enda service vi kan fatta beslut om. Vi kan inte besluta att någon lanthandel ska vara kvar, men den kommunala servicen kan vi besluta om.

Ett annat problem är att för att uppfylla EU:s krav på arbetstider skulle man behöva anställa fem läkare till och ett par sjuksköterskor, något som skulle kosta sex miljoner kronor.

P-O Jacobsson tror dock att man kan se över schemaläggningen och hitta effektiviseringar där så att det inte behöver bli fullt så stora kostnader. 

Karin Brindt
Karin.Brindt@sr.se