Östergarns skola kan bli företagshotell

Det finns tankar på att göra om Östergarns skola, som ska läggas ner i höst, till ett så kallat företagshotell.

Nu söker Föreningen Österut efter företagare som är villiga att hyra en del av huset så att de har råd att driva och underhålla det.

Senare i vinter ska föreningen träffa kommunledningen för att diskutera framtiden för Östergarns skolhus.

Enligt dem vore det illa om skolhuset blev sommarhus utan att det vore bättre om den blev en lokal samlingsplats.