Hot om vite på 50 000 i Hellvi

Länsstyrelsen på Gotland ställer sig bakom byggnadsnämndens beslut att hota med vite mot ett svartbygge som upptäckts norr om Kyllaj i Hellvi.

Det är ett fritidshus som byggts på mark som är klassad som riksintresse.

Sommarstugan byggdes helt utan bygglov. Nu måste husägaren riva huset - annars hotar vite på 50 000 kronor. Efter att svartbygget upptäcktes har husägaren satt hjul på det.

Byggnadsnämnden ville från början att huset skulle vara borta senast 5 december, men eftersom tiden passerats har länsstyrelsen ändrat tidpunkten för när det ska vara borta till den 7 mars. Annars måste mannen betala 50 000 kronor.