Bombrättegången inledd

Just nu pågår rättegången mot den 45-årige man som bland annat hotat spränga sig själv och polisen i luften.

Hittills har rättegången främst handlat om narkotikabrott och här har 45-årignen erkänt att han tillverkat narkotika för eget bruk.

Av de beslag som polisen gjort har det också framgått att mannen inte innehaft tillräckliga explosiva varor för att tillverka det känsliga sprängämnet TATP.

Av rättegången, så här långt, framgår ockjså att de fem poliser som hotades av mannen, nu begär 5 000 kronor var i ersättning för den kränkning de anser sig ha utsatts för.