Sidajobb till Gotland inom ett år

Sida har beslutat om vilka verksamheter som ska flyttas till Gotland. Det är handlar om administrativa tjänster och de ska sitta i Donnerska huset i Visby. Den faktiska flytten kommer att påbörjas tidigast den 1 oktober 2007 och senast den 30 juni 2008.

Maria Norrfalk säger att målsättningen har varit att skapa en väl fungerande verksamhet på Gotland, som hela Sida kan dra nytta av för att utveckla myndigheten. Hela Sida är beroende av de verksamheter som omlokaliseras.

Förra våren beslutade regeringen att 60 Sidafinansierade årsarbetstillfällen skulle skapas på Gotland. 30 av dem skulle flyttas från Sidas kontor i Stockholm. Dessutom fick Sida uppdraget att bygga upp tre nya verksamheter på Gotlandom totalt 30 årsarbetstillfällen.

Det är tio tjänster på ett vänortscentrum för utvecklingsarbete mellan kommuner och samarbetsländer .

Tio tjänster vid ett utbytes- och stipendieprogram inom Internationella Programkontoret.

Samt en verksamhet för lärande om hållbar utveckling inriktad till de länder som Sverige bedriver utvecklingssamarbete med. Även här handlar det om tio tjänster.