Klara vaktar naturen på Karlsö

Länsstyrelsen på Gotland har förordnat Klara Rudstedt i Burs som naturvårdsvakt på Lilla Karlsö fram till sista december 2009.

Hon har med godkänt resultat gått igenom en utbildning för naturvårdsvakter som Rikspolisstyrelsen har beslutat om.

Enligt miljöbalken har en naturvårdsvakt rätt att avvisa personer som inte får vistas i det aktuella området, alltså i det här fallet Lilla Karlsö.