Ingen konst i sjukhuskorridorerna

Hälso- och sjukvårdsnämnden säger nej till medborgarförslaget om konstutställningar i korridorerna på Visby lasarett.

Många patienter och besökare rör sig i korridorerna och kan hindras av utställningsbesökarna, tror nämnden som också påpekar att stölder och förstörelse är ett stort problem i sjukvårdslokalerna.

Det är kommunfullmäktige som fattar definitivt beslut i frågan.