Sex elevstipendier till högskolan

Högskolan på Gotland har beviljats 168 000 kronor för sex stipendier till studenter.

Stipendierna - som finansieras av SIDA - skall ge studenterna en möjlighet att på plats i ett utvecklingsland skaffa sig underlag till en C- eller D-uppsats.

”Stipendierna ger svenska studenter större möjligheter att skaffa sig kunskaper om utvecklingsländer”, det säger Ulf Melin som är generaldirektör för det internationella programkontoret som ansvarar för programmet.

För 2007 handlar det totalt 540 beviljade stipendier fördelade på 33 universitet och högskolor runt om i landet.