Gille vill se bättre marknadsföring

Krafttag behövs för att förbättra marknadsföringen av Gotland.

Det anser Gotlands Gille i Stockholm som tycker att målet bör vara att inom fem år skapa det starkaste varumärket bland Sveriges kommuner.

En arbetsgrupp inom Gotlands Gille har arbetat fram en plattform för utveckling som idag överlämnas till Gotlands kommun.

Marknadsföringen bör, enligt gruppen, riktas mot fyra huvudområden: företagande och entreprenörskap, besöksnäringen, boende och mötesplats i Östersjön.

Gruppen anser att det behövs en särskild organisation för marknadsföingen av Gotland - en neutral aktör som samordnar intressenterna här på ön.