Gotland med och delar på 140 miljoner

15 miljoner euro, eller nästan 140 miljoner kronor - det satsar EU på öar och skärgårdar i mellersta Östersjön, alltså Gotland, Dagö och Ösel, Stockholms skärgård och Åland.

Pengarna betalas ut till olika samarbetsprojekt där minst två länder ingår, och där själva samarbetet i sig tillför något.

Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och det kan handla om hur man löser olika miljöfrågor som till exempel vattenförsörjning, gemensam marknadsföring inom turism, och hur man skapar en god livsmiljö.

Satsningen på öar och skärgård ingår i EU:s strukturfondsprogram Mellersta Östersjön, som totalt omfattar över 100 miljoner euro och som fortgår till år 2013.

Från och med senhösten 2007 kommer olika organisationer att kunna söka pengar från EU för olika ö-projekt.