Ny verksamhet startar på Lövsta

Inom kort kommer det nya produktionsköket på Lövsta att stå klart. Det är det gamla skolköket som byggts om för att motsvara den nya livsmedelslagens krav på hantering av mat för försäljning.

Tanken är att småskaliga livsmedelsproducenter ska kunna hyra in sig där, antingen för att tillverka mat eller för att prova nya produkter och tillagningsmetoder.

Riina Noodapera på Hushållningssällskapet säger att hon hoppas att flera små producenter kommer att passa på att utnyttja det nya köket.