Var femte niondeklassare inte godkänd

Mer än var femte elev som går i nian på Gotland fick inget godkänt betyg i något av ämnena svenska, engelska eller matematik, när höstterminsbetygen sattes i julas.

Det är ändå en liten förbättring jämfört med förra året då nära var fjärde elev saknade ett eller flera betyg i ämnena.

Men det är stora skillnader mellan öns skolor. På Högbyskolan i Hemse till exempel var det så många som 41 procent av eleverna som saknade betyg i ett eller flera ämnen.

Medan nio procent av eleverna i Solbergaskolan saknade betyg.

Av statistiken från barn- och utbildningsförvaltningen framgår också att det är fler pojkar än flickor som saknar betyg i ett eller flera kärnämnen.