Gotlands sopor till Högdalen

De gotländska soporna går inte längre till Norrköping, utan till Högdalen utanför Stockholm. Orsaken är att företaget Ragnsells, som har hand om sophanteringen, har ett avtal med Högdalen.

I februari ska tekniska nämnden fatta beslut om utvidgad källsortering.

Enligt ett principbeslut från augusti ska soporna från och med 2009 sorteras mera så att allt brännbart ska gå till Cementa medan det övriga ska komposteras.