Gotländsk lokal-tv i konkurs

Det lokala tv-bolaget Gotlandskanalen AB har på onsdagen försatts i konkurs vid Gotlands tingsrätt.

Det är bolagets företrädare Kim Zetterberg som själv undertecknat konkursansökan till tingsrätten. Han hävdar att bolaget är på obestånd och att den uppkomna situationen inte kan anses tillfällig.

Det var sommaren 2006 som Gotlandskanalen började sända lokal-tv över Gotland.

Företaget övertog sändningstillstånd och hyrde utrustningen från GIP, Gotland Interaktiv Park. Ett bolag som i sin tur ägs av Gotlands kommun, högskolan, GEAB och näringslivet.

När kanalen överläts ingick sändaravgiften fram till årsskiftet, projektpengar till några anställda och hyra av sändarutrustning.

Tanken var att tv-kanalen skulle finansieras med reklaminkomster, men när projektpengarna tog slut och projektanställningarna upphörde fanns inte pengar att driva tv-kanalen vidare.

In i det sista försökte ägarna att hitta finansiärer som ville satsa pengar i bolaget, men försöken misslyckades.

Därför lämnade Kim Zetterberg på onsdagen in en ansökan om att Gotlandskanalen borde försättas i konkurs, en ansökan som tingsrätten beviljat.

Till konkursförvaltare har juristen Bo Söder vid Advokatfirman Fylgia i Stockholm utsetts. Edgångssammanträdet vid Gotlands tingsrätt hålls den 16 mars.

En stor del av den utrustning som Gotlandskanalen använt tillhör fortfarande GIP.