ALMI Gotland bäst på att hjälpa företag

Företag som får hjälp med affärsutveckling och rådgivning går bättre än andra. Det visar en undersökning av Statistiska Centralbyrån gjort om de insatser som Almi-företagspartner gjort.

På Gotland ökade omsättningen hos Almis kundföretag med över 60 procent. Det är fem gånger högre än hos företag som inte fått rådgivning och resultatet är det bästa i landet. När det gäller ökningen av antalet anställda så ligger Gotland bäst till även där.

På Gotland ökade personalstyrkan hos de undersökta Almi-företagen med över 40 procent, en ökning med över 200 personer. Övriga företag ökade antalet anställda med endast 1 procent.

Christer Granegård, som är vd för Almi på Gotland, tror att det positiva resultatet för deras kundföretag beror mycket på närheten mellan rådgivare och företag, jämfört med på större orter. Här på Gotland har Almi också satsat mycket på att skapa nätverk där företagarna kan träffas och byta erfarenheter.

I framtiden ska Almi satsa ännu mer på nyföretagande och speciellt på invandrarföretag, berättar Christer Granegård.