Beslut om VA-utbyggnad får vänta

Den sista planerade delen av vatten- och avloppsnätet till Axelsro och Ygne kommer att kosta 4,5 miljoner kronor. Men vid Ygne avvaktar tekniska nämnden med beslut.

Tekniska nämnden beslutade på onsdagen att låta Robbans gräv utföra arbetet vid Axelsro.

Kommunen vill även bygga ut VA-nätet i en större del av området vid Ygne, men eftersom militären vill ha en skyddszon norr om Tofta skjutfält så får utbyggnaden där vänta.

De fastigheter som finns i områden där det kommunala VA-nätet byggs ut måste anslutas till nätet, och det kostar ungefär 100 000 kronor per fastighet.