Snabba planer för Visborgsområdet

Tekniska förvaltningen har nu börjat skissa på hur Gotlands kommun ska använda Visborgs-området som nyligen köpts av militären.

Det handlar om ett markområde på 380 hektar och ett stort antal fastigheter. Just nu söker kommunen i första hand efter kortsiktiga lösningar, för att inte hindra utvecklingen på området.

Området vid Oscarsstenen ska kunna användas till olika publikarrangemang som alternativ till Östergravar och Strandgärdet.

Kungsladugård som förut var generalens bostad står tom, och den vill kommunen sälja - eller hyra ut tillfälligt.

Baracker vid el-ljusspåret har använts av soldater på repövning, och de kan säljas eller hyras ut. Eftersom det är en komplett anläggning med tolv byggnader med bland annat dusch och toalett finns tankar på att någon kan vilja driva camping där.

Tekniska förvaltningens kostnader för driften av området som köpts av Fortifikationsverket beräknas till ungefär 200 000 kronor om året.