Benndorf föreslås som ny rådman

Enhetschefen vid kronofogde-myndigheten i Stockholm Fredrik Benndorf föreslås bli ny rådman vid Gotlands tingsrätt.

Det är tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet som föreslagit Benndorf till ny rådman.

Dessutom föreslår de att Mikeal Mellqvist blir vice ordförande i övervakningsnämnden.