Nöjda elever på Kulturskolan

Eleverna vid kommunens kulturskola är mycket nöjda med undervisningen. Det visar en enkät som skickats ut till skolans samtliga elever.

Men bara drygt hälften av eleverna svarade, därför skall resultatet tolkas med viss försiktighet.

Av svaren framgår att eleverna tycker att de lär sig mycket, att de har bra kontakt med lärarna och att miljön i skolan är bra.

Däremot tycker en del att undervisningstiden är för kort.

De flesta vill också ha enskild undervisning framför grupplektioner.