Stort intresse för strand i Sanda

Ägarna till en strandtomt i Sanda vill veta om kommunen har planer på att sälja strandremsan norr om Björkhaga camping.

I ett brev till kommunstyrelsen skriver de att de är ägare till tomten norr om Björkhaga och att de vill köpa strandremsan intill tomten, som utnyttjas av både deras familjer och av allmänheten.

Brevskrivarna anser att det är de som i första hand ska tillfrågas om att få köpa strandremsan, eftersom den tillkommit genom landhöjningen.

I december blev det klart att Stig ”Pigge” Werkelin skulle få köpa marken vid Björkhaga camping av Gotlands kommun för två miljoner kronor.