Flygtankning i Visby kritiseras

Ett militärt transportplan fick för lite bränsle i tankarna när det tankades i Visby. Det ledde till att planets ena motor stannade under inflygningen till Bromma och det fanns bara bränsle kvar i den andra motorn för någon minuts flygning till.

Incidenten var på vippen att sluta med en allvarlig olycka.

Det var för tre år sedan som det militära transportflygplanet landade i Visby för att tanka. Besättningen beställde ”fulla huvudtankar” och militär personal tankade planet.

Besättningen kontrollerade inte tankningen och fick inte heller något skriftligt besked eller kvitto på tankningen. Muntligen berättade tankningspersonalen att planet fått 550 liter bränsle.

Besättningen utgick från att det innebar att huvudtankarna fyllts, men inför flygningen konstaterade piloterna att bränslemätaren inte gav fullt utslag. De ”knackede” på mätarna, men mätarna ändrades inte.

Eftersom både befälhavaren och styrmannen fått lära sig att den här flygplanstypen inte hade tillförlitliga bränslemätare kontrollerades inte om bränsletankarna verkligen var fyllda. Planet lyfte mot Bromma och for sen vidare till Kramfors. Där beräknades bränslemängden och piloterna utgick från att det fanns tillräckligt med bränsle för att återvända till Bromma.

Men det var en felbedömning. Tio minuter innan planet skulle landa stannade höger motor på grund av att bränslet var slut.

Nödläge utlystes men besättnigen lyckades landa utan problem. Det visade sig senare att även bränslet i den andra motorn i stort sett var slut.

I haverikommissionens rapport framgår att de som tankat flygplanet i Visby inte hade erfarenhet eller behörighet att tanka den här typen av militärflygplan.

Det visade nämligen att de fyllt planets extratankar, inte de huvudtankar, som besättningern beställt bränsle till.

Haverikommissionen riktar nu kritik åt flera håll inom Försvaret. Det handlar om brister i organisationen, kompetensen och brist på resurser för att genomföra, leda och ha tillsyn över den militära luftfarten.

Chefen för flygvapnet säger till TT att han ser mycket allvarligt på kritiken och att säkerheten har förbättrats sen dess.