Gotland kan förlora nästan 20 miljoner

Gotland kan förlora knappt 20 miljoner om förslaget till nytt skatteutjämningsbidrag går igenom. Enligt förslaget ska kommuner med höga lönekostnader kompenseras, vilket den politiska ledningen på ön tycker är fel.

I ett svar på utredningen skriver kommunstyrelsen att en kompensation för högre lönekostnader skulle göra att löneskillnader blir ännu större mellan olika kommuner.

Kommunstyrelsen vill också att en särskild ö-faktor införs i bidraget, som skulle kompensera Gotland. Enligt kommunen är det dyrare med verksamhet på en ö, utan fast förbindelse, som till exempel har möjligheter att samarbeta med andra kommuner.

Gotland får idag 340 kr per innevånare, totalt ungefär 900 miljoner årligen.