"Varde ljus" sa kommunstyrelsen

Gotlands kommunstyrelse har sagt ja till ett medborgarförslag om belysning vid Snäckgärdsvägen till Flundreviken i Visby.

Det blir nu tekniska nämnden som ska se om det finns pengar till gatulampor på gång- och cykelvägen längs stranden norr om Visby.