Kommunpolitiker väntar på remissvar

Kommunstyrelsen på Gotland har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för Norderstrand eller före detta P 18:s kasernområde.

Anledningen är att planerna är ute på samråd, och då tycker politikerna i kommunstyrelsen att det är bättre att de olika nämnderna kommer med synpunkter.

När detaljplanen ska klubbas återkommer kommunstyrelsen med synpunkter.