Biskopens affärer ska granskas

Biskopen för Visby stift, Lennart Koskinen, har anmält sig själv till biskoparnas ansvarsnämnd, efter ett tv-program som visades i veckan.

Anledningen är att han i SVT:s program Uppdrag granskning kritiserats för att ha tagit betalt när han föreläst vid olika seminarier.

Under sina tre år som biskop har Koskinen uppgivit att han åtagit sig uppdrag mot betalning vid fem tillfällen.

Frågan om biskopar och präster har rätt att ta betalt för sitt arbete utanför ordinarie tjänst ska nu utredas, säger ärkebiskop Anders Wejryd till Kyrkans Tidning.