Svenskt brunnsvatten ska kartläggas

Socialstyrelsen som ansvarar för de krav som ställs på vattnet i enskilda brunnar vet egentligen ingenting om hur bra det vattnet är. Därför ska de samla provsvar från brunnar i en databas hos Sveriges geologiska undersökning, SGU.

1,2 miljoner människor dricker vatten från enskilda brunnar varje dag, och lika många till gör det i sin sommarstuga. Varje år analyseras vatten från ungefär 40 000 enskilda brunnar i hela landet.

Hälften av landets kommuner kommer att vara med i projektet, och Gotlands kommun är en av dem. Eftersom det är brunnsägaren själv som ansvarar för vattenkvalitén så får var och en själv bekosta sin analys. Men enligt Maria Jansson på kommunens miljö- och hälsoskyddskontor så kommer laboratorierna erbjuda förmånliga paketpriser inom projektet.

I mars startar kartläggningen av brunnsvatten, och i november ska Socialstyrelsen göra en första sammanställning av vattenkvalitén i de enskilda brunnarna.

35 procent av gotländska husägare med egen brunn har problem med sitt vatten. Gotlands sprickiga berggrund bidrar till att föroreningar lättare tränger ner i grundvattnet. 

Jonas Neuman
Jonas.Neuman@sr.se