30 miljoner till naturvård

Länsstyrelsen får nära 30 miljoner för att vårda naturen på Gotland. Av dem är fem miljoner avsatta för att bilda naturreservat. Pengarna ska bland annat gå till att köpa mark. 15 miljoner ska gå till att vårda naturreservaten.

2,5 miljoner är avsatta till vård av Gotska Sandöns nationalpark.

Dessutom finns pengar till vård av Kallgateburg och en ny våtmark vid Paviken i Västergarn.

Pengarna kommer från Naturvårdsverket.