Många vill chefa över äldreomsorgen

28 personer vill ha jobbet som ny chef för äldreomsorgen på Gotland. Av de sökande är 16 män och 12 kvinnor. 20 av de sökande är bosatta på ön.

Lena Lager var tidigare chef för äldreomsorgen på Gotlands kommun, men hon har bytt jobb och är nu socialdirektör på Gotland.