Visbyhem vill bygga på A7-området

Byggföretaget Visbyhem vill köpa mark på A7 området, mellan Allégatan och Follingboväg i Visby. På platsen vill de bygga både hyreslägenheter och bostadsrätter.

Företaget vill bygga ett 100-tal hyreslägenheter och ett mindre antal bostadsrätter.

I sitt brev till kommunen skriver Visbyhem att de vill hyra ut en del av lägenheterna möblerade för att underlätta för personer som vill ”prov-bo” på Gotland.