Besvärligt väglag på Gotland

Det är mycket besvärligt väglag på Gotland. På grund av snöovädret så har Klintehamns rektorsområde beslutat att skicka hem barnen tidigare. Det innebär att bussarna går från Eksta, Sanda och Hogrän klockan 12. Bussarna från Klinteskolan går klockan 13. Och bussen från Eskelhem går klockan 1330.

Nybergs har startat snöröjning med plogbilarna över hela ön. Men de har inte rapporterar inte om problem med framkomligheten även om det förekommer en del snödrev. Fem avåkningar har rapporterats, men inga personskador.