Gotländska synpunkter på gasledning

Länsstyrelsen på Gotland och Gotlands kommun har skickat in synpunkter på vad en miljökonsekvensbeskrivning för den planerade gasledningen i Östersjön ska innehålla.

Både länsstyrelsen och kommunen vill att företaget Nord Stream, som vill bygga naturgasledningen som passerar utanför Gotland, noggrannt redogör varför de valt just den sträckningen.

De vill också att Nord Stream jämför miljökonsekvenserna med andra alternativa dragningar - både till sjöss och på land.

Länsstyrelsen vill ha utförliga beskrivningar av hur fiskbeståndet och fiskens lek- och uppväxtområden påverkas av gasledningen och undrar, precis som kommunen, över konsekvenserna för yrkesfisket.

Påverkan på övervintringsområdena för fåglar sydost om Gotland bör också finnas med i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen, skriver länsstyrelsen.

Dessutom vill de gotländska myndigheterna veta hur gasledningen skulle påverka fartygstrafiken i Östersjön och hur Nord Stream ska ta hand om dumpad ammunition och kemiska stridsmedel, till exempel senapsgas, som skulle kunna dyka upp vid gasledningsbygget.

Frågan är också hur företaget ska hantera eventuella olyckor eller sabotage mot ledningen och den planerade serviceplattformen öster om Gotska Sandön?

Kommunen vill också veta vilka skyddsavstånd gasledningen behöver ha, till exempel till vindkraftsparker.

Högskolan på Gotland kommer däremot inte att skicka något remissvar till Naturvårdsverket under fredagen.
Högskolan  begär uppskov några dagar, enligt Kjell Larsson som är professor i biologi.

Gotlands fiskareförbund har inte heller lämnat in något svar ännu, men ska diskutera frågan vid nästa styrelsemöte.

Reporter Anna Jutehammar
anna.jutehammar@sr.se